Om Svendborg Fjernvarme

Læs mere om fjernvarmen i Svendborg, organisationen og historien bag.

Fjernvarmen i Svendborg


Ved Svendborg Fjernvarme kommer ca. 50 % af fjernvarmen fra vores varmepumpe. Det resterende er fra egen biobrændsel, naturgas eller elproduktion.

Gennem højisolerede rør leverer vi opvarmet fjernvarmevand ud til vores forbrugere. Her bliver det brugt i varmeinstallationerne til at producere varme i huset samt varmt vand i hanerne.

Via Svendborg Fjernvarmes kollektive varmesystem opnås både en økonomisk og en miljømæssig gevinst i forhold til varmeproduktion i individuelle olie- eller gasfyrede ejendomme

   

Organisation

Du finder en oversigt over alle vores medarbejdere og deres kontaktoplysninger nedenfor.


Kent Husted Kjeldgaard
Direktør


Dan Gjelstrup

Forsyningsleder


Jonas Wallin
Administrations- og regnskabschef

Bestyrelse

Du finder en oversigt over hele bestyrelsen nedenfor.


Niels Haastrup
Formand


Olav Grønn Hansen
Erhvervsforbruger


Kirsten Elkjær
Privat forbruger

Miljødeklaration

I Svendborg Fjernvarme arbejder vi på at omstille fjernvarmeproduktionen til at være baseret på så meget vedvarende energi som muligt.

Allerede i dag er en del af vores produktion baseret på el, som kan komme fra vindmøller og solceller.

Om sommeren kan vi producere fjernvarme udelukkende på el.

     

Varmeproduktion


Vil du vide, hvordan vi producerer din fjernvarme lige nu og her? Du kan følge med i vores produktion her.

Vedtægter


Du finder vores aktuelle vedtægter og bestemmelser herunder.


Generalforsamling


Læs de seneste beslutningsreferater fra vores generalforsamling.


        

Vores historie


Ideen om, at der skulle udrulles fjernvarme i Svendborg opstod i 1950 blandt en kreds af grundejere i den indre by. 

Man blev hurtigt enige om at stifte et andelsselskab og opføre et dobbeltstrenget varmtvandsanlæg. For at få plads til anlægget, besluttede man at ombygge det gamle bryggeri Concordia i Bagergade.

Den stiftende generalforsamling i Svendborg Fjernvarme blev afholdt fredag den 12. januar 1951 med foreløbigt 20 andelshavere.

Arbejdet med at indsamle tilladelser blev nu sat i værk, men der skulle gå helt indtil april måned 1952, før det endelig lykkedes. Her besluttede man at igangsætte projektet for 2 millioner kroner.

Det første spadestik til Svendborg Fjernvarme blev taget den 29. juli 1952 på grunden Bagergade 40. Det er her, Svendborg Fjernvarmes hovedkontor befinder sig i dag.

    

     

Nyheder

 

Renovering Sankt Anne Vej

Fra mandag den 6. maj til og med fredag den 21. juni, vil der være begrænsede tilkørselsforhold på Sankt Anne Vej grundet renovering af fjernvarmel...

Renovering Skovvej

Vi renoverer på Skovvej fra fra 8. april til og med fredag den 31. maj 2024.

Takster og budget 2024

Den 26. september 2023 afholdte bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme a.m.b.a. ordinært bestyrelsesmøde. På mødet godkendte bestyrelsen budget og ta...
//