Renovering af fjernvarmerør på Grubbemøllevej

6. juni 2024

I forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør på Grubbemøllevej vil der være begrænsede tilkørselsforhold i perioden fra den 10. juni til og med fredag den 16. august 2024. Fjernvarmeforsyningen opretholdes i hele perioden.

Grubbemøllevej mellem Sankt Anne Vej og Dronningemaen holdes lukket i perioden. Der vil være lukket for kørsel til og fra skolen m.fl. fra krydset ved Grubbemøllevej/Dronningemaen.   

Vejmyndighedens skilteplan for arbejdet er vedhæftet som pdf. Afspærringen og den trafikmæssige regulering er aftalt med Svendborg Kommunes vejmyndighed.

Tilmelding af sms-service foregår på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside: 

www.svendborgfjernvarme.dk/selvbetjening/sms-service/

Ved spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte Svendborg Fjernvarme på tlf. 62213321.

//