Miljødeklaration

Vores arbejde med mere klimavenlige energikilder - i dag og i fremtiden.

Sådan arbejder vi mod klimavenlighed

I Svendborg Fjernvarme arbejder vi på at omstille fjernvarmeproduktionen til at være baseret på så meget vedvarende energi som muligt.

Allerede i dag er en del af vores produktion baseret på el, som kan komme fra vindmøller og solceller.

Om sommeren kan vi producere fjernvarme udelukkende på el.

Miljødeklaration

I vores miljødeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen og drivhusgasemissioner.

Når fjernvarmen rangeres som grøn i Energistyrelsens CO2-rangering, er CO2-udledningen lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

Gul indikerer, at CO2-udledning er det samme som en varmepumpe eller mindre end et gasfyr, mens rød indikerer, at CO2-udledningen er svarende til eller højere end opvarmning med et gasfyr.

 

Se de tidligere miljødeklarationer herunder.

//