Ofte stillede spørgsmål

Få svar på alt det, du er i tvivl om.

Din varmeøkonomi med fjernvarme
   

Hvor meget koster det at varme hjemmet op med fjernvarme?

Det er forskelligt fra bolig til bolig, hvad det koster at have fjernvarme. Det afhænger både af dit forbrug og boligens størrelse.

Kender du dit nuværende forbrug, kan du dog nemt regne ud, hvad et års forbrug af fjernvarme vil koste dig.

Du kan for eksempel bruge sidste års forbrug som grundlag for din beregning. Det kan du se i E|Forsyning.

Se vores side om priser for flere detaljer.

Overvejer du at skifte til fjernvarme, kan du beregne din økonomi med et fjernvarmeanlæg her.

Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra naturgas, og besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

Hvordan bliver fjernvarmeprisen fastsat?

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip: indtægterne skal dække omkostningerne, men ingen må tjene penge på fjernvarmen.

Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til forbrugerne.

Du kan se vores priser her.

Hvor tit bliver prisen på fjernvarme ændret?

Som udgangspunkt fastsætter vi fjernvarmeprisen én gang om året, hvorefter den gælder for hele det kommende år.

I særlige tilfælde kan det dog ske, at vi er nødt til at regulere prisen op eller ned, hvis vi kan se, at vores forventninger til året ændrer sig undervejs.

Det er for eksempel sket i forbindelse med energikrisen, vi har oplevet i 2022 og 2023.

Ændrer fjernvarmeprisen sig i løbet af året, er vi forpligtet til at melde en ændring ud i god tid - og det gør vi selvfølgelig.

Hvad består min varmeregning af?

Som fjernvarmekunde i Svendborg er din varmepris kort sagt sammensat af tre tal:

En variabel afgift for dit forbrug, en fast afgift ud fra din boligs størrelse og et fast abonnementsbidrag.

Lægger du dem sammen, får du din forventede varmepris for et år. 

Du finder de nuværende priser her.

Husk også vores afkølingsafgift:

Jo bedre du er til at udnytte fjernvarmen, jo billigere bliver den. Det er nemlig rigtig dyrt for os, når du sender for varmt vand tilbage i fjernvarmenettet.

Derfor har vi indført en afkølingsafgift på én procent per grad, du ligger under den forventede temperatur.

Der er dermed penge at spare, hvis du holder øje med, hvor varmt vand du sender tilbage til os.

Hvad koster det at skifte til fjernvarme?

Den nuværende pris for at skifte til fjernvarme kan du finde i vores prisblad for tilslutninger.

Tilslutningsprisen består af flere forskellige bidrag.

Er du i tvivl om, hvad det vil koste for dig, kan du altid kontakte os for at få en konkret pris på tilslutning til fjernvarmen.

Varmen fra Svendborg Fjernvarme

Hvor kommer fjernvarmen i Svendborg fra?

Vi har forskellige muligheder for at producere varme, på den måde sikre vi os, en solid forsyningssikkerhed samt vi kan producerer til de mest gunstige forhold.

Vores primær produktionsapparat vil være vores varmepumpe der sikre den mest miljøvenlige produktion.

Dernæst har vi vores elkedel vi anvender ved lave el priser.

Vi har også olie- og gaskedler samt 3 gasmotorer til brug ved tidspunkter hvor der kræves et større behov for varmeproduktion.

I tilfælde hvor efterspørgslen på varme er lavere end hvad vi kan producerer til gunstige forhold, har vi mulighed for at lagre varmen i vores akkumuleringstank til senere brug.

Hvor grøn er fjernvarmen i Svendborg?

Hos Svendborg Fjernvarme stræbes der efter at producerer så grøn en varme til forbrugerne som muligt, da vi ønsker at opnå mindst mulig påvirkning af miljøet som muligt. Hvis du går ind på Svendborg Fjernvarmes forside og trykker på fanen ”Miljø”, kan du finde en miljødeklaration for Svendborg Fjernvarmes produktion i 2022, samt en produktionsfordelingsprognose for 2024. På miljødeklarationen vil der kunne aflæses at i 2022 var vores produktionen grønnere end hvis du havde installeret en individuel varmepumpe derhjemme.

Hvilke fordele er der ved fjernvarme frem for andre typer opvarmning?

Fjernvarmen er et kollektivt system, som er non-profit, og som betaler evt. overskud tilbage til ejerne, altså forbrugerne.

Fjernvarmen er meget driftssikker.

Prisen for fjernvarme har været både lav og stabil i de sidste mange år, mens både gas-, olie- og elpriserne har svinget meget.

Fjernvarmen kommer primært fra grønne kilder og er bedre for klimaet end olie og gas.

Ny med fjernvarme

Kan jeg få fjernvarme?

Du kan se direkte på vores hjemmeside, om du kan få fjernvarme.

Du skal bare søge din adresse frem her, så får du svaret med det samme.

Lige nu udruller vi kun fjernvarme i vores eksisterende områder, men med tiden forventer vi, at der også bliver tilbudt fjernvarme til flere områder i Svendborg.

Hvordan er det at have fjernvarme?

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er næsten vedligeholdelsesfri, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den mindre end et almindeligt højskab.

Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for, at der er varme i rørene.

Du skal bare regulere varmen på din radiator eller gulvvarme og åbne for den varme hane.

Hvorfor skal jeg vælge fjernvarme?

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt

Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit, og evt. overskud betales tilbage til forbrugerne.

Fjernvarme er også godt for miljøet

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand ad gangen, men for flere tusinde.

Se, om du kan få fjernvarme her.

Kan jeg få besøg af Svendborg Fjernvarme?

Du er altid velkommen til at give os et kald, hvis du er i tvivl om noget angående din varme eller hvis du er i tvivl om du kan få fjernvarme. Dertil vil vi også sende en af vores medarbejdere ud til dig, hvis der skulle være behov for dette.

Bliver jeg andelshaver, hvis jeg har fjernvarme - og hvad betyder det?

Svendborg Fjernvarme er et andelsselskab, der ejes af de forbrugere, som har egen måler.

Som andelshaver får du medbestemmelse via den årlige generalforsamling.

På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, og eventuelle forslag fra andelshavere og bestyrelsen kommer til afstemning. 

Som andelshaver hæfter du selvfølgelig ikke for selskabets gæld.

Nye forbrugere registreres som andelshavere, når fjernvarmeforsyningen til huset er begyndt (måleren er monteret).

Læs vores vedtægter og bestemmelser her.

Hvor lang tid tager det at få fjernvarme?

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, før din bolig er tilsluttet fjernvarmenettet.

Selve tilslutningen af din fjernvarmeunit og frakobling af din nuværende varmeforsyning vil ske, når vi er forsyningsdygtige.

Dvs. når det varme vand sendes ud i de nye rør.

Skift, installation, trykprøvning og test af dine indvendige installationer kan tage op til 5 arbejdsdage.

Du kan forvente at være uden varme i en eller to dage alt efter årstiden.

Hvordan virker fjernvarme?

Vi lægger fjernvarmerør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme dit hjem, samt vandet i dine vandhaner og bad.

Med fjernvarme får du en fjernvarmeunit, der hverken lugter eller støjer. Den sørger bare for, at varmen automatisk breder sig i dit hjem.

Når varmen er afgivet hos dig, sendes det afkølede vand i fjernvarmerørene tilbage til os. Så varmer vi det op igen, og processen begynder forfra. 

Hvordan bliver fjernvarmen installeret?

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads.

I god tid, inden fjernvarmen etableres, afholdes der et installationsmøde, hvor du får besøg af en repræsentant fra Svendborg Fjernvarme.

Her aftales hvordan fjernvarmen bliver installeret, og der tegnes en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset.

Som udgangspunkt vil vi lægge ledningen med den kortest mulige afstand fra hovedledningen i vejen.

Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen af fjernvarmeunit i huset kan blive sat i gang.

Hvor længe holder mit fjernvarmeanlæg?

En fjernvarmeunit har en lang levetid og kan holde i 20-30 år, før den skal skiftes.

Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.

Kan jeg få tilskud til afkobling fra gassen?

Ja.

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret på 8.200 kr. igennem afkoblingsordningen.

Læs mere om afkoblingspuljen og hvordan du søger den her.

Hvordan aflæser du din måler?

Der findes forskellige typer målere, men overordnet set er det næsten identisk den måde du aflæser din måler på.

Hvad skal jeg aflæse?

Når du aflæser din måler, er der 3 ting du skal aflæse, det er henholdsvis:

  • kWh/MWh
  • m3
  • Antal timer [hrs/H]

Ens for alle måler er, at kWh/MWh kommer i rækkefølge. Som regel står din måler allerede på kWh/MWh, derfor kan du bare aflæse det tal der står på måleren, hvis dette ikke er tilfældet, skal du bare klikke på pilen indtil du kommer frem til tallet med kWh/MWh bagefter. For at kunne aflæse m3 og hrs/H, skal du bruge pilen på måleren. Første gang du trykker på pilen, vil du kunne aflæse m3 anden gang du trykker på pilen vil du kunne aflæse antal timer [hrs/H]. For at komme tilbage til dine kWh/MWh skal du trykke på pilen indtil, displayet viser kWh/MWh efter tallet på displayet.

Se processen

Se, hvordan det foregår, når du skal tilsluttes fjernvarmen, have renoveret ledninger eller have udskiftet din unit.

Tilslutning til fjernvarme

Udskiftning af unit

Ledningsrenoveringer

Nyheder

Ferielukket i uge 29-30

Vi holder ferielukket og ønsker alle en god sommer med masser af solskin.

Stillingsopslag

Kan du holde varmen? Så læs mere om vores stillingsopslag efter en kundeorienteret fjernvarmetekniker her.

Renovering af fjernvarmerør på Grubbemøllevej

Renovering af fjernvarmerør på Grubbemøllevej giver begrænsede adgangsforhold fra d. 10. juni til 16. august.
//