Vision og mission

Læs om Svendborg Fjernvarmes vision, mission og værdier

VISION

Vores vision er at levere varme til Svendborg by baseret på vedvarende kilder.

Vi vil være et fyrtårn som en effektiv, konkurrencedygtig og attraktiv virksomhed.

MISSION

Vores mission er at producere og levere billig, stabil og klimaneutral fjernvarme.

Vi prioriterer digitalisering af produktion og distribution og søger at udnytte muligheder i energimarkederne til at optimere omkostninger og sikre konkurrencedygtige priser til forbrugerne.


VÆRDIER

Vores kerneværdier hviler på FN's verdensmål 7: Bæredygtig energi og 13: Klimaindsats. De er:

Åbenhed, Service, Innovation og Troværdighed


//