Vejen til grøn omstilling

6. februar 2024

I Regeringens klimaprogram skal Danmark i 2030 have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990. Men hvordan kommer Svendborg Fjernvarme derhen?

Formanden Niels Haastrup holdning er klar. ”Der skal være en omstilling hvor vi med de rigtige investeringer gradvist kan blive mere og mere uafhængige af gas og olie. Men fokus skal også være at kunne producere og levere billig, stabil og mere klima venlig fjernvarme.”

Svendborg Fjernvarme har derfor underskrevet en kontrakt med Wärtsilä om modernisering af vores gasmotoranlæg, så vi fortsat kan udnytte anlægget effektivt til varme- og elproduktion i resten af dets forventede tekniske levetid på 10 år.

”Sammen med opgraderinger af vores store varmepumpe samt investeringer i effektivisering af vores gaskedler, så der er bedre samspil mellem anlæggene, betyder det at vi investerer over 20 mio. kr. i opgraderinger og effektiviseringer de kommende år.” udtaler Niels Haastrup.

Er det så grønt, ville nogen spørge. Niels Haastrup svar er delvist. ”Varmepumpen leverer jo klimavenlig varme ved at udnytte den anvendte elektricitet effektivt. Og den kommer til at få mange flere driftstimer i fremtiden end den har haft hidtil. Samtidigt vil vi, ved at udnytte gassen bedre end vi gør i dag, så at sige, lave mere varme af den samme mængde gas. I praksis er der en del biogas i rørene på Sydfyn – vi kan bare ikke udnytte den biogas vi reelt afbrænder i vores CO2-regnskaber. Her ligger et område for vores politikere at kigge ind i.”

Er gas så fremtiden? Nej udtaler Niels Haastrup ”på den lange bane er det ikke. I hvert fald ikke som grundlast. Men indtil vi har yderligere elbaseret varmepumpekapacitet eller mulighed for at udnytte overskudsvarme fra noget industri, vil vi fortsat have gasanlæg til spids- og reservelast i mange år fremover.”

Bestyrelsen behandler på kommende møder i 2024 planer om udbygning af fjernvarmenettet i Svendborg og etablering af endnu en varmepumpe på Bodøvej. Men også samarbejde om vedvarende energi fra vindmøller og solceller med SEF og kommunen skal sikre, at Svendborg Fjernvarme lever op til Regeringens klimaprogram.

//