Udvidelse af fjernvarmeområdet - opdatering

1. november 2023

Udvidelse af fjernvarmeområdet - opdatering

Vi ønsker at opdatere jer om status for vores planlagte udvidelsesprojekter for fjernvarme. Som I måske er klar over, blev disse projekter midlertidigt sat på pause i maj 2023.

Kære nuværende og kommende fjernvarmekunder

Vi ønsker at opdatere jer om status for vores planlagte udvidelsesprojekter for fjernvarme. Som I måske er klar over, blev disse projekter midlertidigt sat på pause i maj 2023.

Baggrund

I maj 2023 meddelte vi på vores hjemmeside, at vores udvidelsesprojekter for fjernvarme blev suspenderet. Dette skyldtes ophævelsen af købsaftalen mellem Svendborg Kommune og Svendborg Fjernvarme vedrørende Svendborg Kraftvarme. Årsagen var betydelige ændringer i det økonomiske grundlag.

Sikring af varmeforsyning

Selvom lukningen af Svendborg Kraftvarme i november 2023 ikke vil påvirke vores evne til at forsyne vores eksisterende kunder med varme, vil det begrænse vores kapacitet til at iværksætte større udvidelser. Dette skyldes behovet for at etablere ny erstatningsproduktion.

Planlagt overtagelse

Vi har indgået en overtagelsesaftale for Svendborg Kraftvarme omhandlende grund og bygninger. Denne overtagelse vil finde sted efter fjernelsen af det nuværende produktionsudstyr fra bygningen, planlagt til andet halvår af 2024. Disse bygninger og arealer vil blive grundlaget for en del af vores fremtidige produktionsanlæg.

Fremtidig produktionskapacitet

Det kommende anlæg skal understøtte vores nuværende produktionskapacitet og muliggøre fremtidige udvidelser af vores fjernvarmeforsyningsområde. Vi planlægger at inkludere en ny varmepumpe samt øget akkumuleringskapacitet som en del af det fremtidige produktionsudstyr.

Vi råder på nuværende tidspunkt ikke over tilstrækkelig kapacitet i vores produktion til at kunne lave større udvidelser i vores fjernvarmenet. Hvis vi skulle udvide med den nuværende kapacitet, vil det betyde et væsentligt forøget forbrug af gas og olie, hvilket ikke er økonomisk holdbart – og heller ikke bidrager til at sikre mere vedvarende energi.

Planlægning og samarbejde

Samtidig med designarbejdet af de nye anlæg vil vi starte en planlægningsproces i samarbejde med Svendborg Kommune. Dette omfatter udarbejdelse af en ny lokalplan for området og en VVM-undersøgelse for projektet. Selvom tidsplanen ikke er fastlagt endnu, forventer vi at kunne idriftsætte den nye produktionskapacitet i 2026.

Vurdering af bæredygtige energikilder

Vi arbejder aktivt sammen med andre interessenter for at evaluere projekter vedrørende solceller og vindmøller med henblik på integration i vores fremtidige produktionsanlæg.

 

Priser og Tidslinje

Prisen for tilslutning til fjernvarme i de nye områder vil blive fastlagt som en del af projektforslaget, som skal godkendes af Svendborg Kommune og Energistyrelsen. Priserne vil blive opdateret inden tilslutningsgrundlaget, når de er tilgængelige.

For alle de skitserede udvidelsesområder gælder, at en ny transmissionsledning skal lægges langs Ring Nord. Det eksisterende ledningsnet er ikke stort nok til alle de udvidelser, vi planlægger. Derfor vil denne blive prioritet først.

Vi vil holde jer løbende opdateret om udviklingen og forventer at have mere information om tidslinjer og priser, når projektforslaget er færdigt og godkendt.

Vi værdsætter jeres støtte og interesse for fjernvarme.  Sammen arbejder vi på at sikre bæredygtig, pålidelig og fremtidssikret varmeforsyning for vores samfund.

 

Med venlig hilsen

Kent Husted Kjeldgaard

Direktør

Forudsætninger for fjernvarmeudvidelse

For at realisere udrulningen af fjernvarme er det afgørende, at følgende tre faktorer er opfyldt:

  1. Tilstrækkelig varmeproduktion til nye forbrugere: Vi skal sikre tilstrækkelig kapacitet til nye fjernvarmekunder, hvilket kræver nye produktionsanlæg.

  2. Tilstrækkelig tilslutning til fjernvarme i nye områder: En passende mængde tilmeldinger i udvidelsesområderne er nødvendige for at sikre økonomisk balance for projekterne.

  3. Økonomisk Bæredygtighed: Vi skal overholde varmeforsyningsloven, som kræver en god samfundsøkonomi, god selskabsøkonomi og rimelige priser for vores kunder, før projekterne kan godkendes.

Tilmeld dig allerede nu på vores hjemmeside, hvis du er interesseret i at blive tilsluttet fjernvarme - det forpligter dig ikke til noget.

//