Renovering Sankt Anne Vej

6. maj 2024

Klik på PDF dokumentet og se tegningen af området.

I forbindelse med udskiftning af fjernvarmerør i Sankt Anne Vej vil der være begrænsede tilkørselsforhold i perioden den 6. maj til og med fredag den 21. juni 2024.

Fjernvarmeforsyningen opretholdes i hele perioden.

Vejen holdes åben for beboerkørsel, men der vil ikke være mulighed for parkering.

Skilteplanen for arbejdet er vedhæftet for orientering.

Afspærring og trafikmæssige reguleringer er aftalt med Svendborg Kommunes vejmyndighed.

Tilmelding af sms-service foregår på Svendborg Fjernvarmes hjemmeside:

www.svendborgfjernvarme.dk/selvbetjening/sms-service/

Ved spørgsmål til ovenstående, er De velkommen til at kontakte Svendborg Fjernvarme på tlf. 62213321.

//