Forbruget af vedvarende energi øges

5. april 2024

I Svendborg Fjernvarme arbejder vi på at omstille fjernvarmeproduktionen til at være baseret på så meget vedvarende energi som muligt.

Allerede i dag er en stor del af vores produktion baseret på el, som kan komme fra vindmøller og solceller.

Ifølge den nyeste miljødeklaration for fjernvarmen, er vores produktion baseret på vedvarende energi øget fra 51,4 % i 2022 til 58,1% i 2023.

Se miljødeklarationen for 2023 her.

//