Unit til varmtvandsbeholder

Gemina Termix VX-(x-x) med TPV, ECL og isolering

Termix Indirekte Varmevekslerunit gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket. Den indbyggede ventil muliggør differentiering af fjernvarmetemperaturen. Den er udstyret med direkte udtag til varmtvandsbeholder.

Billederne er retningsgivende, der kan være variationer afhængigt af produktion

INFO

Ønsker du at vide mere om units til brugerinstallationer kan du kontakte Brian eller Dan S.

Det er kun andelshavere ved Svendborg Fjernvarme der kan købe units.

For priser kontakt en fjernvarmetekniker

 

Dokumenterne kan kræve en PDF læser som kan hentes HER