Unit med gennemstrømningsvandvarmer

Gemina Termix VVX-(x-x) med TPV, ECL og isolering

Termix vandvarmer og indirekte varmevekslerunit består af to vekslere. En gennemstrømningsvandvarmer med indbygget brugsvandsregulering, der producerer varmt vand, og en varmeveksler, der gør det muligt at adskille fjernvarmevandet fra anlægget og differentiere trykket. Den indbyggede ventil gør det muligt at differentiere fjernvarmetemperaturen.

Billederne er retningsgivende, der kan være variationer afhængigt af produktion

INFO

Ønsker du at vide mere om units til brugerinstallationer kan du kontakte Brian eller Dan S.

Det er kun andelshavere ved Svendborg Fjernvarme der kan købe units.

For priser kontakt en fjernvarmetekniker

Dokumenterne kan kræve en PDF læser som kan hentes HER