Strategi 2025

”Bestyrelsen og ledelsen for Svendborg Fjernvarme har i samarbejde med Lægaard Management A/S gennemført en strategiproces og sat den strategiske retning for Svendborg Fjernvarme frem til år 2025. Strategien fremgår af nedenstående beskrivelse.”

DOWNLOAD
Strategi 2025 Rev. 11. Juni 2020