Om os

Ved Svendborg Fjernvarme kommer ca. 50 % af fjernvarmen fra Kraftvarmeværket (affald), det resterende er fra egen biobrændsel, naturgas eller el produktion.

Gennem højisolerede rør leverer vi opvarmet fjernvarmevand ud til vores forbrugere. Her bliver det brugt i varmeinstallationerne (units) til at producere varme i huset samt varmt vand i hanerne.

Via Svendborg Fjernvarmes kollektive varmesystem opnås både en økonomisk og en miljømæssig gevinst i forhold til varmeproduktion i individuelle olie- eller gasfyrede ejendomme