Miljø - CO2 emission

Akkumuleret pr. 31 december 2017 - ton pr. person. *

- Generelt - CO2 emission fra forskellige brændsler: 
- Se noter under opgørelsen"Gram pr. kWh". 
- Specifikt - årsvirkningsgrader og fordeling: 
- Se noter under opgørelsen"Gram pr. kWh". 
- Varmebehov basert på 18 MWh ved familie på 3½ person

- Supplement:
- CO2-emission f. affald revideret 5. sept. 2017.
- Hund - CO2 emission: 2,1 ton/år.

 - Kat - CO2 emission: 0,9 ton/år.
 - Menneske udånding: 0,3 ton/år.

Akkumuleret pr. 31. december 2017 - gram pr. kWh. *