Glædelig jul og godt nytår 2021

22. december 2021

Bestyrelsen og medarbejdere ved Svendborg Fjernvarme ønsker alle

en glædelig jul og et godt nytår.

 

 

Året 2021 blev energimæssigt et år præget af meget høje priser på blandt andet el- og gas.

Dette afstedkom nødvendigheden af at hæve den variable varmepris til tidligere års niveau.

Bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme vil først i det nye år, se ind til muligheden for tiltag til at kompensere herfor - herunder ved afskrivningsmæssige tilpasninger, samt når den endelige underdækning for året 2021 er opgjort.

For året 2022 har bestyrelsen endvidere udset 5 fokuspunkter, for hvilket bestyrelsen har nedsat arbejdsgrupper. Heriblandt at få forbedret fjernvarmeafkøling, for opnåelse af større udnyttelse af energien. I den forbindelse er det af stor betydning fjernvarmeforbrugerne har fokus på deres anlægs afkøling. Returtemperaturen fra et indreguleret radiatoranlæg skal ligge i niveau 35 grader Celcius. Om der er behov for hjælp hertil, da kontakt et VVS-firma.

Om spørgsmål til fjernvarme, står Svendborg Fjernvarme til rådighed.

Med venlig hilsen Svendborg Fjernvarme.