Generalforsamling 2023

18. januar 2023

Kære Andelshaver
Den ordinære generalforsamling for Svendborg Fjernvarme afholdes i år onsdag d. 29. marts kl. 18.00 i Midtbyhallen. Bestyrelsen har i 2022 vedtaget, at den ordinære generalforsamling fremover afholdes sidste onsdag i marts måned.

Formel indkaldelse fremsendes i henhold til vedtægterne, pkt. 7.3, 14 dage til 4 uger før
generalforsamlingen. Ønskes indkaldelsen fremsendt på mail, kontakt venligst administrationen.

Når vi skriver til dig allerede nu, er det for at minde om, at forslag til behandling på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste 1. februar, jf. vedtægterne pkt. 7.10. Har man derfor tanker om forslag, man ønsker behandlet på generalforsamlingen kan disse fremsendes til  gf.info@svendborgfjernvarme.dk mrk. “Forslag” i emnefeltet senest 1. februar 2023 kl. 12.00.


Bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at indkomne forslag, der bringes til generalforsamlingen, ikke er i strid med gældende lovgivning. Forslag kan derfor, på den baggrund, afvises, hvis lovmedholdelighed ikke kan sikres.


Ønsker man at stille op til en af de tre pladser, der er på valg, opfordrer vi ligeledes til, at man melder sit kandidatur senest 1. februar 2023 kl. 12.00. Også dette kan ske på mail til gf.info@svendborgfjernvarme.dk mrk.  “Kandidat” i emnefeltet.

Mailen skal indeholde:
- Navn
- Adresse
- Forbrugernummer
- Motivation for kandidatur
- Gerne et vellignende billede


Man kan også melde sig som kandidat på selve generalforsamlingen, men melder man sit kandidatur inden, kan vi samle et informationsbrev med den formelle indkaldelse med oplysninger om kandidater samt information om fuldmagter mm.
Tilmelding til generalforsamlingen foretages af praktiske hensyn gerne inden onsdag den 22. marts 2023 via mail til gf.info@svendborgfjernvarme.dk mrk. ”Tilmelding” i emnefeltet.

Svendborg Fjernvarme er et forbrugerejet selskab og generalforsamlingen er den øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen og er derfor med til at bestemme den retning og fremtid, der skal lægges for Svendborg Fjernvarme.


Bestyrelsen vil derfor opfordre alle andelshavere til at deltage i generalforsamlingen og den demokratiske proces.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Svendborg Fjernvarme