Fjernvarmetakster - 2019

24. september 2018

Som tidligere omtalt i dagspressen bortfalder Svendborg Fjernvarmes grundbeløb fra 1. januar 2019.

Dette betyder for Svendborg Fjernvarme en mistet indtægt af størrelsesordenen 12 mio.kr./år.

Samtidig bortfalder afskrivning på gasmotorlån – hvorved der kompenseret for noget af det mistede grundbeløb.

Afhængigt af affaldskraftvarme- og naturgaspriser for året 2019 – forventer Svendborg Fjernvarme en stigning i taksterne – svarende til tidligere års niveau.

Mere derom ved regnskabsafslutningen.