Ændring af variabel varmepris fra 1. januar 2023

27. september 2022

Ændring af variabel varmepris fra 1. januar 2023

 

Kære Andelshaver/Forbruger

Bestyrelsen for Svendborg Fjernvarme har tidligere formuleret en mission om at levere billigst mulig bæredygtig varme med høj forsyningssikkerhed.
Den mission er der ikke ændret på med dette brev. Ikke desto mindre står verden i en situation med prisstigninger på energi og forbrugsvarer, som ikke er set i mange årtier. Det er vi nødt til at forholde os til.

Både el- og gaspriser, som betyder meget for produktionsomkostningerne i Svendborg Fjernvarme, er høje for tiden og har været det igennem længere tid. Uden udsigt til en snarlig normalisering af hverken internationale forhold generelt eller energimarkedet mere specifikt, må vi agere på allerede akkumulerede udgifter til varmeforsyning samt forberede os på fortsat høje energipriser.

Derfor ser vi os nødsaget til at korrigere varmeprisen for at sikre en fortsat stabil økonomi i selskabet.
Vi varsler derfor en stigning for 2023. Det er bestyrelsens vurdering og forhåbning, at vi sikre en stabil og kendt varmepris i det kommende år.
Vi vurderer også prisstigningen som forholdsvis beskeden sammenlignet med andre opvarmningsformer, knap 25% af den variable varmepris – det faste bidrag ændres ikke. Samlet betyder det en prisstigning på ca. 19% for et standardhus på 130 m2. Det svarer til knap 2.500,- om året.
Vi anerkender, at en prisstigning kan være rigtig træls for den enkelte.

Den seneste tid har der været skrevet en del omkring fortsat drift af Svendborg Kraftvarmeværk i dagspressen. Bestyrelsen har henvendt sig til Svendborg Kommune, som ejer kraftvarmeværket, med henblik på at afsøge mulighederne for driftforlængelse og eventuelt overtagelse af ejerskabet.
En sådan løsning kan der være en række fordele ved, da en fælles organisation bedre kan høste nogle af de synergier, dette medfører. Som andelshaver skal du dog vide, at der endnu ikke findes en endelig aftale mellem Svendborg Kommune og Svendborg Fjernvarme. En hel del forhold omkring værkets tekniske stand, udsigterne for økonomien fremadrettet – herunder mulighederne for at skaffe affald eller andet brændsel – samt, ikke mindst, prissætningen skal afdækkes først.

Vi må derfor også være åbne om, som borgmesteren også er citeret for i Fyns Amts Avis, at det ikke er uden risiko at drive værket videre. En risiko Svendborg Fjernvarme i givet fald vil stå med.
Samlet set er det dog bestyrelsens vurdering, at det er meningsfuldt at arbejde i den retning. Formålet er at skabe en så stabil situation som muligt over de kommende år for på den måde at have et fundament for udviklingen af fremtidens Svendborg Fjernvarme. Og udvikling er nødvendigt, hvis vi skal tage del i den grønne omstilling og sikre en stabil, klimavenlig og omkostningseffektiv varmeforsyning i mange år frem.

Og det er til syvende og sidst bestyrelsens og selskabets overordnede målsætning.

Med venlig hilsen
Niels Haastrup/formand

Bestyrelsen:    Kirsten Elkjær, Olav Grønn Hansen, Bjarne Olsen, Steen Mørk,
Jesper Kiel, Henrik Nielsen og Peter Agerbo