Årsaflæsning 2021

20. december 2021

Årsaflæsning 2021

 


Aflæsningen af fjernaflæste målere sker automatisk

den 31. december 2021.

Denne aflæsning anvendes som grundlag for

opgørelse af varmeregnskabet 2021.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at forbrugere med

fjernaflæste målere aflæser deres målere og

sammenholder aflæsningen med fjernvarmens aflæsning.

Der udsendes måleraflæsningskort til forbrugere, som har målere, der ikke kan fjernaflæses. Aflæsningen af måleren skal være indberettet til Svendborg Fjernvarme

senest den 5. januar 2022.

I modsat fald vil forbruget blive skønnet.


Svendborg Fjernvarme
Bagergade 40A, tlf. 62 21 33 21

 

 

Hvordan aflæser du din måler?

på nedenstående link er en Interaktive brugervejledninger

Se Kamstrup 601 vejledning HER

Se Kamstrup 602 vejledning HER

Se Kamstrup 603 vejledning HER