Svendborg Fjernvarme a.m.b.a.

Ved Svendborg Fjernvarme kommer ca. 50 % af fjernvarmen fra Kraftvarmeværket (affald), det resterende er fra egen biobrændsel / naturgas produktion.

Gennem højtisolerede rør leverer vi opvarmet fjernvarmevand ud til vores forbrugere. Her bliver det brugt i varmeinstallationerne (units) til at producere varme i huset samt varmt vand i hanerne.

Svendborg Fjernvarme Tegnet Kopi

Via Svendborg Fjernvarmes kollektive varmesystem opnås både en økonomisk og en miljømæssig gevinst i forhold til varmeproduktion i individuelle olie- eller gasfyrede ejendomme